Missie

Onze missie is om de passie die wij hebben door te geven aan alle mensen om ons heen.

"Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen". Jesaja 55: 10-11 

"Hij gaf onze voorouders bevel om Zijn geheimen, wonderen en wet aan de kinderen door te geven. Zodat steeds het volgende geslacht het zou horen. Ieder kind dat wordt geboren moet het weten, daarop kunnen zij het weer aan hun kinderen doorvertellen". Ps.78:5-6

© 2017, Ark Rangers. Website designed by Raymond van Bussel

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now